Našim cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, ktorí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a budú schopní sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Usilujeme sa viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti, samostatnosti, rozvíjať ich emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a kresťanskú hodnotovú orientáciu.

Vytvárame spoluprácu a výmenu skúseností so zahraničnými školami a zúčastňujeme sa na kvalitných vzdelávacích projektoch v spolupráci s viacerými organizáciami.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

ŽIAKOV
0
TRIED
0
ABSOLVENTOV
0
ROKOV
0
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.