II. kolo – štvorročné štúdium

 

V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že prijímame prihlášky do II. kola prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

 

ĎALŠIE  INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

• Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.

• Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nástupe do školy (vzor bude zverejnený na webstránke školy s výsledkom prijímacieho konania).

Najnovšie články

Skutok lásky

V rámci hodín náboženstva v triede príma A, pri téme “Skutok lásky”, sme nechceli zostať len pri slovách. Hľadali sme možnosti, ako sa v čase pandémie zapojiť

Čítať viac »

Slovko pred prázdninami

Vážení kolegovia, milí žiaci a študenti, dovoľte mi aspoň pár slov, keďže sa školský rok už končí a ja som ešte nemala príležitosť osobne sa Vám prihovoriť.

Čítať viac »

Cítim nesmiernu vďačnosť

Pri príležitosti ďakovnej sv. omše na konci školského roku, pri ktorej sme ďakovali Bohu za všetky milosti a dobrodenia, ktorých sa nám počas celého roka ušlo, by som

Čítať viac »

„Spýtaj sa vašich“

  “Dôležité je neprestať sa pýtať.”  (Albert Einstein) Ani zotrvávanie v karanténe nás neodradilo od získavania nových poznatkov z oblasti histórie. Pod vedením pani profesorky Muržicovej sme

Čítať viac »

Učiteľ Slovenska 2020

„Chcem pristupovať s úctou, pokorou a láskou ku každému žiakovi, aj keď je to niekedy náročné, lebo všetci sme krehké bytosti a zlyhávame. Túžim putovať spolu so svojimi študentmi na ceste

Čítať viac »

Ukončenie šk. roka 2019/2020

V pondelok, 29. júna 2020, oslávime sviatok sv. Petra a Pavla spoločnou slávnostnou sv. omšou a zároveň poďakujeme za uplynulý školský rok 2019/2020. Sv. omša pre všetkých žiakov, učiteľov, rodičov,

Čítať viac »