II. kolo – štvorročné štúdium

 

V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že prijímame prihlášky do II. kola prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

 

ĎALŠIE  INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

• Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.

• Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nástupe do školy (vzor bude zverejnený na webstránke školy s výsledkom prijímacieho konania).

Najnovšie články

Blahoželáme

 Tak, ako sa celý vyučovací proces v tomto školskom roku presunul do online prostredia, aj organizácia predmetových súťaží sa musela prispôsobiť novým podmienkam. V uplynulých dňoch prebehli okresné

Čítať viac »

Nákupy sa rozbiehajú

  Nákupy cez Dobromat sa za posledné dva mesiace rozbehli. Ďakujeme všetkým, ktorí ste uskutočnili svoje nákupy v mesiacoch november a december. Venovali ste nám už 30,33

Čítať viac »

Čakáme Ťa na “Uršule”

Máme radi našu Uršuľu. Môže byť aj Tvojou školou, ak si deviatačka alebo deviatak, piatačka alebo piatak.   Pozorne sleduj informácie na našich stránkach: www.ursula.sk www.facebook.com/gsurba.sk 

Čítať viac »

vzdelávanie pre 21. storočie

 Od októbra 2020 sa naša škola stala partnerom v národnom projekte IT Akadémia. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne

Čítať viac »

Si svetlom Vianoc

Všetkým Vám – našim gymnazistom, pedagógom, rodičom,  spolupracovníkom a priateľom školy prajeme pokojné vianočné sviatky …  Najnovšie články

Čítať viac »