DUCHOVNÝ ŽIVOT

Vo výchovnom pláne katolíckej školy predstavuje Ježiš Kristus náš základ.
Katolícka škola sa takto vedome podujíma na výchovu celého človeka v Ježišovi Kristovi. Duchovnú formáciu našich žiakov i pedagógov systematicky podporujeme a oduševňujeme prostredníctvom týchto aktivít:  

SVÄTÉ OMŠE

Sväté omše
sa slúžia každý piatok o 7:10
v našej školskej kaplnke
Najsvätejšej Trojice.
Na začiatku a konci šk. roka
slávime slávnostné sv. omše
Veni Sancte a Te Deum.

DUCHOVNÉ
OBNOVY

Duchovné obnovy
v advente a v pôste
zabezpečujú v spolupráci
s kňazom bývalí uršulínski
žiaci zo spoločenstva
Eben-Ezer.

SVIATOSŤ
ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia
sa v našej škole
vysluhuje každý mesiac
pred prvým piatkom. Každoročne je pre celú školu
zabezpečená možnosť
spovede pred Vianocami
a Veľkou nocou.

MODLITBA
CHVÁL

Modlitbou chvál
každý piatok o 10:35
počas veľkej prestávky
zvelebujeme nášho Pána
za všetko čo koná
v našich životoch
a pre našu školu.

MODLITBA
PRÍHOVORU

Modlitbou príhovoru
pravidelne pre našich žiakov
slúži spoločenstvo
Eben-Ezer.

BIBLICKÉ
SÚŤAŽE

Biblické súťaže
a olympiády, do ktorých
sa pravidelne zapájame,
v žiakoch budujú ich vzťah
k Božiemu Slovu.

KRÍŽOVÉ CESTY

Krížové cesty
v pôstnom období
organizujeme na
Bratislavskej kalvárii
pre žiakov, učiteľov
aj rodičov.

RUŽENEC

Modlitbu ruženca
sa v kaplnke spoločne
modlíme v mesiacoch
október a máj.

ADVENT

V advente
sa v rámci hodín náboženstva
stretávame pri adventom venci v kaplnke a modlíme sa
adventnú modlitbu
„Anjel Pána“.

PRÍPRAVA NA
SVIATOSŤ
BIRMOVANIA

Príprava na sviatosť
birmovania

na našej škole prebieha
každý rok v spolupráci
s františkánskou
rodinou.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).