ADOPCIA NA DIAĽKU

Akshatha

Fayaj

Tak sa volajú deti z najnižšej indickej kasty, z kasty „nedotknuteľných“, ktoré si naša škola adoptovala a podporuje už od roku 2014. Sprostredkovateľskou organizáciou je Cesta domov, o.z.

V súčasnosti indická ústava kastovnícky systém zakazuje, ale aj napriek snahám o zrovnoprávnenie a zmiernenie rozdielov medzi kastami, prejavy násilia a diskriminácie voči „nedotknuteľným“ stále pretrvávajú. Deti z tejto kasty musia už odmalička tvrdo pracovať, spoločnosť im nijako nepomáha. Ich rodičia, zväčša negramotní nádenní robotníci, nezarobia dosť ani len na to, aby mohli svojim deťom poskytnúť dostatočne výživnú stravu. Finančné prostriedky na vzdelávanie svojich detí teda nemajú. No deti študovať chcú, lebo vedia, že vzdelanie je v živote človeka dôležité. Jediným východiskom z ich neľahkej situácie je práve vzdelanie, je pre nich cestou k lepšej budúcnosti, spôsobom, ako sa môžu vymaniť z predurčenia kasty. Sú však odkázané na cudziu pomoc. Preto podporujeme Fayaja a Akshathu na ceste za splnením sna o ich budúcej profesii, pomáhame im vymaniť sa z pretrvávajúceho kastovníckeho systému, a tak zvýšiť ich šance na dôstojný život.

Každoročne v škole organizujeme Týždeň pre Fayaja a Akshathu, v rámci ktorého všetky triedy pečú, varia alebo inak pripravujú rôzne dobroty, ktoré potom predávajú, a výťažok z predaja ide práve pre našich kamarátov do Indie.

Akshatha má 12 rokov, jej otec je nádenník a matka pracuje v domácnosti. Má dvoch súrodencov. Doma má na starosti nosenie vody a pomáha s upratovaním. V škole je jej obľúbeným predmetom angličtina, rada kreslí a maľuje a sníva o tom, že sa raz stane učiteľkou.

Fayaj je 12-ročný chlapec, pochádza z rodiny, kde otec je nádenný robotník a matka je ženou v domácnosti. Má 2 starších súrodencov a jedného mladšieho. Fayaj pomáha v rodine s domácimi prácami, rád spieva a jeho snom je stať sa lekárom. Študuje na jezuitskej škole v Bijapur.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).