PRIJÍMACIE KONANIE

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť:

trieda 4-ročnej formy štúdia
1
trieda 8-ročnej formy štúdia
1
žiakov
1
žiakov
1

TERMÍNY

PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:
AKTUÁLNE TERMÍNY -štvorroČná aj osemročná forma Štúdia
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).