ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

ŽIACKU ŠKOLSKÚ RADU (ŽŠR) tvorí štandardne skupina študentov, ktorá zastupuje svojich spolužiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy. Zároveň sa snaží vytvoriť dobrú atmosféru na škole a pripraviť pre všetkých svojich spolužiakov kopec zábavných a inšpiratívnych akcií. 

Od školského roka 2019/2020 sme spojenou školou, a preto sa ŽŠR rozšírila aj o zástupcov tried 2.stupňa našej ZŠ. Každý utorok cez veľkú prestávku sa stretávame v knižnici. Pripravujeme sami rôzne akcie alebo pomáhame pri organizácii školských podujatí . Naše akcie so sebou nesú veľa zábavy, radosti , smiechu ale aj zodpovednosti, ktorej sa spolu učíme. Či už ide o zábavné akcie , ako napríklad Týždeň bláznivého oblečenia, Vianočné trhy , niečo edukačné ako Historický deň, ale aj akcie ako napríklad Študentské simulované voľby, program Sami sebe či konferencia s našimi absolventmi GSU TALKS.

Počas posledných mesiacov bola naša činnosť poznačená pandemickou situáciou. Keďže veľa času sme strávili za počítačmi  pri  dištančnom vzdelávaní, naše aktivity sme museli čiastočne obmedziť a presunúť do virtuálneho priestoru. Ak ste nezachytili informáciu, ako sa nám darilo, nech sa páči, prečítajte si…

Uršulínske výzvy – november 2020  (kuchtenie, do prírody, advent doma)

Od nás pre Vás – vianočný pozdrav

Rovesnícke vyučovanie – pomáhame mladším spolužiakom 

ČLENOVIA

ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

Rozvíjame naše zručnosti v oblasti organizácie podujatí, ale zároveň sa učíme vzájomnému rešpektu, úcte a priateľstvu. Som vďačná za to, že som mohla viesť tím tak super ľudí s perfektnými nápadmi. Bola to pre mňa výborná skúsenosť a preto neváhajte a zapojte sa do ŽŠR od septembra aj vy!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).