AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL

Spojená škola sv. UršuleKolégium Antona Neuwirtha začali v školskom roku 2019/2020 spoluprácu prostredníctvom projektu  „Akadémie veľkých diel“, ktorý je určený stredoškolákom. Počas 25 stretnutí  študenti so svojím učiteľom v diskusii rozoberajú diela svetovej literatúry, filozofie, výtvarného umenia, hudby a filmu.
Už od októbra rozvíjajú štyri oblasti, dôležité pre osobný aj budúci profesionálny život a rast: kritické myslenie, čítanie s porozumením, sústredená práca, rozvoj charakteru.

Projekt sa inšpiruje klasickou formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy. Povzbudzuje k samostatnému štúdiu, formulovaniu vlastných myšlienok, počúvaniu názorov rovesníkov a kultivovaniu verbálneho prejavu a argumentácie. Cieľom projektu je zdokonaliť sa v zručnostiach ako kritické myslenie, schopnosť sústrediť sa, čítať s porozumením a kultivovane diskutovať. Zároveň umožňuje študentom objaviť múdrosť a krásu cez významné diela a príbehy západnej civilizácie. Pomáha mladým ľuďom budovať schopnosti, ktoré im pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).