DOFE

Ako každá dobrá škola, aj naša Uršuľa chce dávať priestor mladým ľuďom rozvíjať svoje dary a talenty, robiť veľké veci a napĺňať svoje sny. Preto ponúka všetkým študentom gymnázia od kvarty vyššie program DofE.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť vživoteZakladateľom  je princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. 

Počas programu si mladý človek sám stanovuje ciele, ktoré musí počas realizácie programu napĺňať. Učiteľ programe figuruje ako mentor, ktorý účastníka vedie knapĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program prebieha na troch úrovniach  bronzová, strieborná a zlatá. 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná raz ročne v slávnostnej atmosfére z rúk významných osobností, ktoré program podporujú. Získanie Zlatej, Striebornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom tvojej poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii vnímajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch absolventov vysokých škôl priprijímacích konaniach. 

Ak máš pocit, že chceš robiť v  živote viac, ako len scrolovaním
zarábať Gatesovi na súkromný ostrov, a možno nevieš,
kde začať, bež na DofE.  

Okrem toho, že môžeš skúsiť robiť nové veci (od horolezectva, cez  youtube kanál, po pomoc v detskom domove a ešte ďalej) a robiť veci, ktoré ťa bavia, spoznávaš sám seba adruhých. Tým, že pracuješ na sebe a nevzdávaš sa v robení toho, čo si si zaumienil, dostávaš do vienka zručnosti, ktoré sa ti v tvrdom a ťažkom živote neraz zídu.

Povieš si:  hmm,  miléale  čo z toho? Ocenenie. Certifikát, ktorý berú do úvahy mnohí zamestnávatelia a vysoké školy, čo vedia, že mladí ľudia, ktorí sú vytrvalí, neboja sa nových výziev, idú za svojimi snami hlavanehlava a zvládajú  nejakú tú prácu v tíme (ktorú už dobrodružná expedícia seriózne preverila), sú ako soľ – nad zlato. 

Ak si pripravený niečo dokázať, svoje odhodlanie bojovať so sebou samým môžeš spísať do motivačného listu už v septembri. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE môžete kontaktovať našich vyškolených vedúcich programu:

Ľuboslava
Horváthová
Peter
Rohal
Lenka
Muržicová
Adrián
Baračka
Sr. Ruth
Tolarovičová

DofE mi ukázalo, že za svojimi snami
môžem ísť kamkoľvek.

DofE expedícia ma naučila nevzdávať sa a pokračovať, aj keď som už nevládala a bola na pokraji síl.​

Zistil som, že ja som ten, kto do veľkej miery určuje hodnotu vecí a činností okolo mňa a teda aj to, čo pre mňa znamenajú. Tiež som sa uistil, že k niektorým činnostiam sa dokážem vždy dostať sám a sám ich dokážem aj zvládnuť, no zároveň sú veci, na ktoré potrebujem ostatných.​

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).