KONTAKTY

Spojená škola sv. Uršule
Organizačná zložka Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 4
811 01 Bratislava
IČO: 52547477

tajomnicka@ursula.sk

Gymnázium
02/5443 0250

Sekretariát a org. zložka ZŠ s MŠ
02/5443 2778, 0948 544 327

Školská jedáleň
02/5443 2804

Dostupnosť MHD cca 5 minút od zastávky električiek „Námestie SNP“ alebo „Kamenné námestie“

Mgr. JANA RYBANIČOVÁ, PhD.

riaditeľka spojenej školy
riaditel@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

PaedDr. DANA KUCHAROVÁ, PhD.

zástupkyňa pre gymnázium
dana.kucharova@ursula.sk
02/ 54 43 02 50

Mgr. TATIANA IVICOVÁ

zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD
tatiana.ivicova@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

Mgr. MÁRIA JANČOVIČOVÁ

zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň ZŠ
maria.jancovicova@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

Mgr. MÁRIA KOSCELNÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
maria.koscelnikova@ursula.sk
0949 381 840

Virtuálna prehliadka školy

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).